Ecrevisse monumenten in Obbicht

1. Ecrevissemonument

Onthuld in 1979

Het monument staat stil bij de honderdste sterfdag van de in Obbicht geboren schrijver Pieter Ecrevisse (1804-1879) die later vrederechter in Eeklo (België) werd. Het Ecrevissemonument werd onthuld op 17 september 1979 door de achterkleinzoon van Pieter Ecrevisse, de heer George van Damme. De heer van Damme was scheepsbouwer in Eeklo en schonk de bronzen plaquette en de letters van het monument. In Eeklo staat een soortgelijk monument.

De Sjteijn van Stokkum heat jonge gekregen

Holadijé,  holadijo

Hea haw te lang in de Maas gelegen,

Holadijé, holadijo

Sjteijn, sjteijn, Obbichtse sjteijn

Eindelijk bis du wir thoes

Sjteijn, sjteijn Obbichtse sjtein

Weer brengen dich noa “t sjtadhoes”

2. Sjtein van Sjtokkem

Onthuld in 1979-1981-1985-2022

Deze steen is een herinnering aan het oude Obbicht dat lag in de tegenwoordige Maasbedding, ongeveer 300 m westelijk. In 1643 werd het toenmalige Obbicht nagenoeg geheel verwoest.De stenen van Stokkkem zijn afkomstig van de oude kerk die in 1643 verwoest werd. De stenen werden lange tijd bewaard op de Negenoord (nu België).

In 1979 schonk architect Roecks en de gemeenschap Stokkem een steen aan de gemeenschap Obbicht voor de symbolische prijs van een vaatje bier.

Met veel ceremonieel vond de overdracht in 1979 plaats en in oktober 1981 kreeg de steen een plaats op het Oranjeplein. Op 8 juni 1985 werd de tweede steen erbij geplaatst.

In 2006 werd het monumentje ineens verwijderd in verband met de bouw van een appartementencomplex vlak bij de plaats van het gedenkteken. De stenen zijn in veiligheid gebracht maar van het monumentje was niets meer over. Sindsdien lagen tot augustus 2022 de stenen op de grond in het grindbed er vrij onwaardig bij .

Begin 2022 heeft toen het Ecrevissecomité het initiatief genomen om de stenen in de vorm van een vernieuwd monument weer een waardige uitstraling te geven.

Uiteindelijk is er gekozen voor een oplossing waarbij de stenen weer op een basis van grote Maaskeien geplaatst zijn geworden. De stenen van de oude kerk, die in de Maas verzwolgen waren staan vanaf begin augustus 2022 weer prominent in het zicht. De grote Maaskeien zijn ons geschonken door het Grensmaas Consortium.

Op het informatiebord naast het monument staat basisinformatie over de Sjtein van Stokkem met een QR-code die verwijst naar een uitgebreidere tekst op de website van het Ecrevissecomité. 

Het vernieuwde monument is op 1 oktober 2022 opnieuw ingehuldigd in aanwezigheid van wethouder Andries Houtakkers en een delegatie van schepenen uit Dilsen-Stokkem.

Een uitgebreider artikel over dit monument kan via de volgende link gevonden worden : 

Sjtein van Stokkem

3. Monument van de Overtocht

Onthuld in 1999

Op 1 juli 1999 onthulde de toenmalige kroonprins, de huidige koning der Nederlanden Willem Alexander, het monument dat herinnert aan de overtocht over de Maas van prins Willem van Oranje op 6 oktober 1568 , het beginjaar van de Tachtigjarige oorlog. Het monument van Italiaans marmer is gerealiseerd door kunstenaar Louis Reijnen is naar een idee van Herman Veugelers.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Monument_van_de_Overtocht

4. Oorlogsmonument

Onthuld in 1992

Het monument herinnert aan de twee soldaten: korporaal Henk Nijland uit Winterwijk en soldaat Mindert Epema (Friesland) die sneuvelen bij de brug over het Julianakanaal bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog op 10 mei 1940 in de strijd voor recht en vrijheid. Het gedenkteken is opgericht op initiatief van het Ecrevissecomité, met steun van het Bornse gemeentebestuur en met financiële bijdragen van Obbichtenaren en anderen. Het monument is onthuld op 10 mei 1992. Dit monument bij de Obbichterbrug over het kanaal in Obbicht is geplaatst op een aantal spoorstaven. Aan weerszijden van de steen staat een met beton opgevulde putring opgesteld. Het geheel is geplaatst op maaskeien. Het monument is eind 2020 gerenoveerd met hulp van de Rotary Club Elsloo-Maaskant en de gemeente Sittard-Geleen. 

Jaarlijks herdenkt het Ecrevissecomité op 4 mei de gesneuvelden.

Klik hier voor de film van de inauguratie Oorlogsmonument aan de Obbichterburg in 1992.

Een uitgebreider artikel over dit monument kan via de volgende link gevonden worden : 
Monument bij de brug

5. Joods monument

Onthuld in 1995

Deze gedenksteen herinnert aan de familie Claessens die tegenover het monument vreedzaam leefden en in 1942 van hieruit op transport werden gesteld en nooit meer terugkeerden.

De gedenksteen is een zwart-grijs marmeren steen waarop de namen van de slachtoffers staan vermeld. Aan de voet van de steen liggen naar Joodse traditie twee keien. Op de gedenksteen zelf is tevens een gebroken ketting afgebeeld. Het geheel staat op een bakstenen plateau.

Bij het Joods Monument Langs de Beek staan we op 4 mei stil bij het wegvoeren naar en overlijden in een concentratiekamp van Cilly Hirsch (34) vermoord 31 augustus 1942, Auschwitz, Ida Krzanowska (33), vermoord 31 augustus 1942, Auschwitz, Albert Claessens (38), vermoord, 30 april 1943  Midden-Europa en Jozef Claessens (36), vermoord 30 november 1943, Midden-Europa.

Een mens is pas vergeten als zijn naam is vergeten. 

Een uitgebreider artikel over dit monument kan via de volgende link gevonden worden : 

Joods Monument Langs de Beek