Pieter Ecrevisse

Het Ecrevissecomité dankt haar naam aan de in Obbicht geboren Pieter Ecrevisse (1804-1879). Hij was een Nederlandse onderwijzer, leraar, jurist, uitgever en auteur. Hij vestigde zich aanvankelijk als advocaat in Sittard, waar hij huwde met de koopmansdochter Hubertine Burgens (1808-1871). Na de Belgische Opstand koos hij in 1839 voor de Belgische nationaliteit. Hij werd vrederechter in Eeklo en politicus. Hij stichtte het weekblad De Eeclonaar en schreef onder meer historische romans die voornamelijk in Limburg spelen. Wat dat laatste betreft, werd hij onder meer bekend door zijn in 1845 geschreven roman 'De bokkenryders in het Land van Valkenberg'. Hoewel de zakelijke titel anders doet vermoeden, is het een gefantaseerd verhaal en heeft het weinig met historie te maken.

Langs de weg naar Nattenhoven op het Ecrevisse plantsoen staat een gedenksteen voor Pieter Ecrevisse geplaatst ter gelegenheid van de herdenking van diens honderdste sterfdag in 1979.