Monument bij de brug

Oorlogs Monument voor Nederlandse Militairen bij de Obbichter Brug

Bij de Obbichter Brug staat het 'Monument voor Nederlandse Militairen'. Bij deze brug over het Julianakanaal vond in het begin van de Tweede Wereldoorlog een tragedie plaats. Deze idyllische plek werd op 10 mei 1940 plotseling een oorlogsplek, waarbij twee soldaten in deze ongelijke strijd het leven lieten. Mindert Epema en Henk Nijland kwamen hierbij om het leven.

Op 10 mei 1992 vond de onthulling plaats van deze gedenksteen. Het gedenkteken is opgericht op initiatief van het Ecrevissecomité, met steun van het Bornse gemeentebestuur en met financiële bijdragen van Obbichtenaren en anderen.

Die onthulling staat op film op onze website:
1992 Inhuldiging Oorlogsmonument aan de Obbichterbrug

Het ontwerp van René Vencken herdenkt eveneens de militairen in dienst van het Nederlands Koningrijk 1940-1945. Het monument symboliseert de strijd voor recht en vrijheid. De gedenksteen is geplaatst op een aantal spoorstaven. Deze spoorstaven verbeelden de brug over het Julianakanaal. Aan weerszijden van de steen staat een met beton opgevulde potring opgesteld. Het geheel staat op maaskeien.

De brug was gebarricadeerd met potringen en spoorrails. De gesneuvelden lagen op hun buik op de plek achter waar nu het monument staat en keken uit op de barricade. Dit was het laatste wat ze gezien hebben.

De 24-jarige Mindert Epema uit het Friese Bozum was verloofd met Lien Bleeker. Hij had haar leren kennen bij de Nederlandse vereniging tot afschaffing van alcoholhoudende dranken. Op 10 mei 1940 zouden zij in het huwelijk treden. Omdat Epema vanwege de toenemende oorlogsdreiging als korporaal der genietroepen werd opgeroepen, werd het feest uitgesteld.

Op de dag waarop hij eigenlijk had moeten trouwen liep korporaal Epema samen met zijn luitenant Henk Nijland in Obbicht naar de oostzijde van de brug over het Julianakanaal. Zij werden in de rug gedekt door soldaat Huub Baggen uit Geleen.

Epema en Baggen waren als genisten toegevoegd aan de brugbewaking en moesten in geval van nood de brug opblazen. Een uiterst riskante opdracht, omdat er door bezuinigingen geen ontstekingsmechanisme was dat op afstand bediend kon worden. De springlading moest met een primitieve lont midden op de brug met een lucifer ontstoken worden.

Aan de oostelijke kant van de brug naderde een groep militairen in Nederlandse uniformen. Toen luitenant Nijland ze aansprak, vielen er plotseling schoten. De luitenant werd dodelijk getroffen. Onmiddellijk dook korporaal Epema naar de lont voor de springlading, maar hij had geen schijn van kans en werd neergeschoten. Soldaat Baggen, die enkele tientallen meters achter de luitenant en de korporaal de brug opgelopen was, zag nog kans met zijn niet-automatische karabijn één schot te lossen. Vervolgens sprong hij van de brug af op het daaronder gelegen fietspad, want inmiddels hadden ook de andere Nederlandse soldaten het vuur geopend.

De Duitsers op de brug werden weggemaaid of kropen weg achter de door de Nederlanders aangebrachte versperringen. Huub Baggen werd tweemaal getroffen, maar zou het voorval overleven. Er ontstond een gevecht dat vier uur duurde. Volgens ooggetuigen sneuvelden daarbij minstens 26 Duitse militairen. Daarna viel er een onwerkelijke stilte over het kanaal.

Luitenant Henk Nijland
Geboren te Enschede 4 juli 1913
Gesneuveld te Obbicht 10 mei 1940

Mindert Epema
Geboren te Oosterlittens 9 april 1916
Gesneuveld te Obbicht 10 mei 1940

Jaarlijks herdenkt het Ecrevissecomité op 4 mei, samen met genodigden en belangstellenden, bij het monument de gevallen soldaten.

In 2020 is het monument met een financiële bijdrage van de Rotaryclub opgeknapt.