Obbichtermarkt 4

De huidige bewoners van deze carréboerderij aan de Obbichtermarkt zijn Michel en Marcia Ubachs. Al heel wat jaren is de boerderij in het bezit van de familie Ubachs en van de periode vòòr die tijd is bekend dat de oma van Michel van moederskant vertelde dat de boerderij gebouwd werd toen zij in Obbicht naar de lagere school ging. Het bouwjaar van de boerderij moet dus iets na 1870 geweest zijn.

Voordat de familie Ubachs er ging wonen schijnt burgemeester Houben er gewoond te hebben.

De boerderij is in de dertiger jaren gekocht door zijn grootvader, Peter Hendrikus Ubachs, geboren 27-5-1874, die gehuwd was met Maria Catharina op den Kamp geboren 2 maart 1873. Laatstgenoemde was een dochter van Graad op den Kamp en Tina Sanders, die een boerderij hadden op den Hoogenberg, de zogenaamde bovenste hoeve, toentertijd gemeente Born.

Die boerderij is voor de aanleg van het Julianakanaal opgekocht dan wel onteigend. Hierna hebben zijn grootouders midden dertiger jaren van de vorige eeuw de boerderij aan de Obbichter Markt 4 gekocht. (toentertijd Kempenweg 76).

Na het overlijden van zijn grootouders hebben zijn ouders, Pierre Ubachs en Barbara van Mulken, de boerderij in 1951 overgenomen. Het gemengd boerenbedrijf (inclusief een loondosser activiteit) van zijn vader werd vanwege gebrek aan een opvolger vanaf midden zestiger jaren van de vorige eeuw geleidelijk afgebouwd.

Na het overlijden van zijn vader Pierre Ubachs in 1985 heeft zijn moeder tot haar dood in 2005 er gewoond.

Na haar dood is Michel de eigenaar van de boerderij geworden. Zijn jongste zoon Maurice heeft er nog een aantal jaren gewoond waarna de boerderij in de jaren 2013 en 2014 volledig verbouwd is tot woonhuis. Alleen de schuur herinnert nog aan de vroegere boerderijbestemming.

De boerderij is een zogenaamde carréboerderij. Een carréboerderij is een boerderij rond een binnenplaats (Cour, carré betekent vierkant). Op de binnenplaats bevond zich vroeger de mestvaalt. Alle ingangen van de gebouwen zijn naar de binnenplaats gericht. De toegang naar buiten is via de grote poort en de poort van de schuur. Carréboerderijen maken hierdoor een gesloten indruk. Oorspronkelijk nam men aan dat de carréboerderij ontsproten was aan de Romeinse villa rustica (een herenboerderij waaromheen land, voorraadschuren, het onderkomen voor het personeel en de stallen voor het vee lagen), maar dat schijnt niet zo te zijn. Oorspronkelijk waren het in deze streek losse gebouwen rond een hof die geleidelijk een gesloten karakter hebben gekregen. De boerderij van Michel Ubachs is echter in een keer in een gesloten vorm gebouwd.

Vòòr 1954 stond er een kapelletje in rechte lijn naast de boerderij. De bus van Cramers komt aanrijden om de mijnwerkers, die zich verzamelden bij de boerderij, naar hun werk op de staatmijn Maurits te brengen. De foto dateert uit 1952. Het oude kapelletje inclusief een stuk grond is onteigend omstreeks 1953 naar aanleiding van een dodelijk ongeluk waarbij een jongen van Demandt is omgekomen.

Zie ook de pagina  over de: Piëtakapel