Voormalig gemeentehuis Obbichtermarkt 13

Voormalig gemeentehuis en Huwelijksboom op de Obbichtermarkt

Obbicht, Papenhoven, Schipperskerk en Nattenhoven waren ooit een echte eigen gemeente in de Nederlandse provincie Limburg met een eigen gemeentehuis met erebordes, eigen burgemeester en gemeentelijke administratie.

Onze gemeente heeft bestaan tot 1 januari 1982. In dat jaar gingen, als gevolg van een gemeentelijke herindeling, ons dorp Obbicht, maar ook Papenhoven en Schipperskerk op in de nieuwe gemeente Born (later Sittard-Geleen). Nattenhoven viel vanaf dat moment onder de gemeente Stein. De kernen Obbicht en Papenhoven horen op bestuurlijk gebied van oudsher bij elkaar en vormden destijds samen ook een heerlijkheid en schepenbank. Bij het Verdrag van Fontainebleau (1785) werd het gebied overgedragen van Oostenrijk aan Staats-Opper Gelre in de Nederlandse Republiek. Kerkelijk viel Papenhoven echter onder Grevenbicht, terwijl Obbicht een zelfstandige parochie was.

Vanuit het voormalige gemeentehuis, toentertijd gelegen in de Oude Raadhuisstraat, onder Obbichtenaren ook wel bekend als ‘de Steeg’, werd op 26 februari 1953 aan het gemeentebestuur van Obbicht en Papenhoven vergunning verleend een nieuw gemeentehuis te bouwen. Het bestek werd op 12 november 1952 ingediend door Jac Spee, gemeente-opzichter/ architect uit Born en ondertekend door burgemeester Koten die tevens burgemeester van Grevenbicht was.

Het nieuwe raadhuis staat geregistreerd als: perceel kadastraal bekend gemeente Obbicht en Papenhoven, sectie B.no.3139 gelegen aan de markt te Obbicht.

Voor het meubilair van de raadszaal werd een aparte tekening ingediend. De bordjes die de deuren van het gemeentehuis sierden zijn bewaard door een raadslid van de toenmalige gemeente.., behalve het bordje van de burgemeester. Dat nam burgemeester Loefen zelf mee.

In de raadszaal komt een trotse vader (midden) een geboorteaangifte doen.

Vòòr het gemeentehuis werd een vijver aangelegd waaruit op hoogtijdagen de fontein omhoog spoot. Momenteel is er op deze plaats het “plateau” waarop een aantal banken staat: een rustplek voor wandelaars en fietsers, tevens een ontmoetingsplek voor jongeren.

De familie van Nierop heeft het pand na de herindeling in 1982 gekocht van de gemeente Born. Na een verbouwing runden zij er tot voor kort een tandtechnisch bedrijf. Momenteel heeft het huis alleen nog een woonfunctie. Het smeedwerk boven de ingang is verdwenen maar de windvaan op de rechter schoorsteen met daarop het bouwjaar 1953 is nog werkend aanwezig.

Hieronder de lijst van burgemeesters van de voormalige gemeente Obbicht en Papenhoven tot 1 januari 1982

AmbtsperiodeNaam burgemeesterPartij of stromingBijzonderheden
18?? - 18??J. Beelaerts  
1832 - 1860W. Houben  
1861 - 1898J.H. Houben  
1898 - 1925Mathieu (C.J.M.) Vencken  
1926 - 1941M.J.A.B.M. Koten tevens burgemeester van Grevenbicht (1918-1941)
1941 - 1942J.H. Ruijpers tevens burgemeester van Grevenbicht en Roosteren;
eerder burgemeester van Schin op Geul
1942 - 1944J.H. SchreursNSBwaarnemend; tevens (waarnemend) burgemeester van Grevenbicht, Roosteren en Urmond
1944 - 1952M.J.A.B.M. Koten tevens burgemeester van Grevenbicht
1953 - 1966Louis (L.J.M.) Corten tevens burgemeester van Grevenbicht; later burgemeester van Heer en Meerssen
1966 - 1972Theo (Th.J.W.) van Hinsberg tevens burgemeester van Grevenbicht;
eerder burgemeester van Nieuwstadt
1972Frans (F.A.) CortenKVPwaarnemend; tevens burgemeester van Limbricht en waarnemend burgemeester van Grevenbicht, later burgemeester van Nieuwstadt
1972 - 1982Frans (F.I.J.) LoefenKVP / CDAtot 1973 waarnemend; tevens (waarnemend) burgemeester van Grevenbicht, later burgemeester van Schinnen

Op de hoek Burgemeester Venckenstraat/Obbichter Markt staat de zogenaamde Huwelijksboom, geplant in 1937 ter gelegenheid van het huwelijk van Prinses Juliana en Prins Bernhard.