Voormalig café zaal ’t Törp

en het tegenoverliggende café Thom op den Kamp Ecrevissestraat 1

Decennialang was café annex dorpszaal ’t Törp dé centrale ontmoetingsplaats voor bewoners en verenigingen van ons dorp. Het café werd gebouwd in 1932 en in 1952 aan de linkerzijde uitgebreid met de feestzaal.

De eerste eigenaren waren Willem Conjour en Maria Haagmans. Van 1984 t/m 2000 waren Jan de Wit en Loes Conjour de uitbaters en kreeg een heel aantal verenigingen er onderdak. De gevestigde verenigingen in die tijd waren: biljartclub
‘’t Luip’, carnavalsvereniging ‘De Reube’, toneelvereniging ‘Theater op de Beek’, fietsclub ‘De Wielervrienden’, senioren KAV-vrouwenbond, buurtvereniging
’t Törp en niet in de laatste plaats schutterij ‘St. Willibrordus’ (vanaf 1990).

En die zaal…, die werd gebruikt voor velerlei doeleinden: van trouwerijen tot de koffietafels na de begrafenis, toneelopvoeringen van theatergroep op de Beek, er werd gedanst, er werd gesjanst, er werd bier gedronken en ook op het terras gezeten.

De ontzetting was groot toen een grote brand op 1 april 2013 in een klap het belangrijkste café van ons dorp verwoestte…, ineens was het er niet meer. Van de verenigingen was de schutterij het zwaarst gedupeerd. Niet alleen hun onderkomen was verdwenen, ook de materiële schade was groot. Ondermeer de trommels en andere slaginstrumenten van het tamboerkorps van de in 1636 opgerichte dorpsschutterij gingen in vlammen op.

Van 2000 tot 1 april 2013 was dhr. Geurts de uitbater van ’t Törp.

Het braakliggend gebied heeft jarenlang gevoeld als een grote leegte. Een aantal jaren later werd de leegte in fysieke zin opgevuld door de komst van Gezondheidscentrum Obbicht en wat verder verblijft zijn de vele mooie, onuitwisbare herinneringen aan `t Törp.

Schuin tegenover ’t Törp lag tot in de jaren vijftig Café Thom op den Kamp. Het was niet alleen een café maar ook een danszaal.

Op de foto, gemaakt in 1951, loopt Sevrien Salden samen met zijn kleinkinderen Harry (rechts) en Fred Kösters in de Dorpstraat.

In die tijd eindigde de Dorpstraat (huidige Ecrevissestraat) bij het café van Thom op den Kamp. Je kon links om het café heen rijden, en dan meteen weer naar rechts om via de Bornerweg verder te rijden.

Midden jaren vijftig is vanwege het gevaar op het kruispunt (Bornerweg, Kempenweg, Dorpstraat en Koestraat) de weg doorgetrokken met als gevolg dat het café is afgebroken.