Pastorie aan de Oude Raadhuistraat

Op 12 juli 1938 wordt door het kerkbestuur van de St. Willibrordusparochie besloten een nieuwe pastorie te bouwen in Obbicht. De zegen van de Roermondse bisschop Lemmens is er al en dan te bedenken dat er al een mooie pastorie vlak naast de kerk staat. Helaas is uit onderzoek door de Sittardse architect Jos Wielders gebleken dat de bestaande pastorie niet meer naar behoren opgeknapt kan worden.

Na veel heen en weer gepraat hakt pastoor Zegers de knoop door als het gaat om de plek waar die nieuwe pastorie gebouwd gaat worden: in de tuin van de bestaande pastorie langs de kerksteeg, de huidige Oude Raadhuisstraat.

Er wordt meteen vaart in gezet: een maand nadat het besluit is gevallen, op 12 augustus 1938, is de aanbesteding al rond en is duidelijk dat bovengenoemde Jos Wielders de architect is. Het werk wordt gegund aan Goswien Michiels uit Grevenbicht die met 8936,- gulden de laagste inschrijver is. Er wordt al snel begonnen met de bouw die in februari 1939 al goed gevorderd is. Ook het benodigde kapitaal is inmiddels door particulieren bij elkaar gebracht. Op 20 april is de nieuwe pastorie nagenoeg klaar en in 1940 wordt besloten om de oude pastorie aan de Dorpstraat aan particulieren te verhuren, met uitzondering van de grote zaal die het kerkbestuur blijft gebruiken als vergaderruimte.

De pastorie doet als zodanig dienst tot 1969, het jaar waarin op het voormalige voetbalveld de huidige St. Willibrorduskerk annex pastorie in gebruik wordt genomen. De pastorie aan de Oude Raadhuisstraat is qua architectuur een typisch “Wieldershuis”, genoemd naar de architect Jos Wielders, in 1883 geboren in Sittard. Wielders had uitgesproken ideeën over architectuur. De constructie van een gebouw moest duidelijk af te lezen zijn en niet overwoekerd worden door decoratieve elementen. Hij was tevens van mening dat moderne materialen, zoals gewapend beton, zondermeer toegepast moesten worden. Door tijdgenoten werd Wielders wel de ‘betonarchitect’ genoemd. Maar dan wel een betonarchitect die het beton aan het zicht onttrok. Met name in zijn beginperiode is de invloed van de Amsterdamse School zichtbaar. Het pand is aangemerkt als gemeentelijk monument. In de jaren twintig en dertig bouwde hij tien kerken en kapellen…en dus ook de pastorie in Obbicht. Jos Wielders overleed op 30 april 1949 in Sittard.