Maasstraat 38

Het oudste huis van Obbicht?

Wim en Gini van den Munckhof kochten in 1973 het huis aan de Maasstraat 38. Een oud huis, maar hoe oud? Het bouwjaar is nergens vastgelegd.

Je kunt dan alleen maar afgaan op oude kaarten, gebruikte materialen en technieken enz.

Als je kijkt naar de ankers waarmee de balken ten opzichte van de muren werden verankerd dan kom je ergens uit rond 1750. Ook de gebruikte specie (zand, paardenmest en gips) en de maaskeien als fundament duiden op minstens 250 jaar geleden. Niet duidelijk is of er sprake is geweest van hergebruik.

Op de kaart uit de Napoleontische tijd lijkt er sprake van bebouwing in de Maasstraat. Let op de Maas…die stroomt in die tijd volkomen anders dan heden ten dage

Het huis was een eenvoudig arbeidershuisje met opkelder en opkamer. Aan het ‘voorhuis’ zat een stal vast waarin één koe en één varken stonden, met daarachter een danszaal met een mooie gladde lemen vloer.

Die danszaal was er omdat vòòr 1900 het huis ook een ‘café’ functie had, evenals zeven andere panden in de Maasstraat.
Zo stond het oude Schuttencafé naast het huis van Wim en Gini; helaas werd het rond 1960 afgebroken.

Van die danszaal was, toen zij in 1973 het pand kochten, alleen nog de vloer te bewonderen.

Halverwege 1900 woonde er het gezin Savelkoul, ouders met maar liefst 14 kinderen! Daarna heeft het ‘huisje’ dienstgedaan als tijdelijk huis voor families die bezig waren met het bouwen van een nieuw, ‘modern’ huis.

Toen Wim en Gini het huis kochten stond het op de lijst om onbewoonbaar verklaard te worden; er was namelijk geen toilet, geen goede hemelwaterafvoer en alle trappen waren te smal en alle deuren te laag.

De oude café vloer

Gelukkig kon je toen nog gewoon een afspraak maken met de burgervader en een en ander ‘naar behoren’ regelen. De onbewoonbaarverklaring was na enige ingrepen snel verdwenen, hoewel het huis nog steeds niet geschikt is voor ‘2 meter’ personen.

Het is wel zo dat dit ‘zeer oude huisje’ nu, in 2021, bijna volledig energie neutraal is. Ook oude huisjes kun je dus goed en comfortabel maken.

Vermeldenswaard is dat in de tuin van het huis een domeinenpaal uit 1843 staat; het broertje staat aan de Belgische kant van de Maas