Harmoniezaal Koestraat 8

zaal Harmonie Concordia Obbicht

Het pand waarin nu Harmonie Concordia is gehuisvest dateert van 1902. Van oorsprong was het een boerenbedrijf, gebouwd door Naardje Jennissen . Later werd het bewoond door Leike Claessen, vervolgens was hier smederij Houben en in 1936 woonde hier Willem Mans. Laatste bewoners waren Jo en Net Knoors-Mans die hun boerenbedrijf vervolgens voortzetten in een nieuwgebouwde boerderij aan de Obbichterweg.
Harmonie Concordia heeft het pand Koestraat 10 aangekocht op 24 september 1976. Verkoper was de gemeente Obbicht & Papenhoven.

Op dezelfde datum heeft Harmonie Concordia het woonhuis Koestraat 10 verkocht aan dhr. en mw. van Rooyen-Valkestijn.

De schuur en de stal hebben kort daarna huisnummer 8 gekregen.

Het totale beeld van de voorkant waarbij te zien is dat het linker en rechter pand met elkaar waren verbonden door een poort en een deur.

Op de plattegrond is de exacte indeling van de voormalige boerderij (nu Harmoniezaal) inclusief stalindeling en hooiberg te zien.

De schuur en de stallen werden na een grote verbouwing op 26-12-1979 door de Harmonie in gebruik genomen. In 2001 vond de 1e renovatie plaats en werd het gebouw aangepast aan de moderne tijd. De (her)opening was op 29-9-2001.

Het gebouw bevat een grote repetitieruimte (zaal), café, vergaderruimte, zolder en opslagruimte. Tevens dient het als multiculturele ruimte die ook door andere verenigingen en particulieren gebruikt wordt.