Koestraat 10

Anneke van Rooijen is de bewoonster van dit pand. Op de voorgevel is te zien dat het huis dateert van 1902. Het is gebouwd in blokverband met stucwerk.

Het pand, een boerenbedrijf, was tot halverwege de 70-er jaren een boerderij en is omstreeks 1976 gesplitst verkocht. De familie Mans/Knoors waren de toenmalige bewoners.

Het woonhuis werd verkocht aan van Rooijen (huisnummer 10) en de stallen aan Harmonie Concordia (huisnummer 8).

De foto linsonder laat het totale beeld zien van de toemalige voorkant waarbij te zien is dat het linker en rechter pand aan elkaar waren verbonden door een poort en deur

Links is het huis met nu nummer 10 en rechts de Harmoniezaal met nummer 8.

Op de plattegrond rechtsonder is de exacte indeling van de boerderij (nu Harmoniezaal) te zien inclusief de stalindeling en hooiberg.