Harrecoven 18

Ger en Ank Wachelder/Gubbels zijn sinds 2012 de bewoners van dit uit 1803 daterende pand . In die jaren is het huisnummer, om wat voor reden dan ook, heel wat keren veranderd. Vermoedelijk was de laatste verandering op 28 juni 1948 en werd het Harrecoven 18.

Opvallend is dat een groot aantal jaren het huis in bezit was van eenzelfde danwel aangetrouwde familie: Driesen, Stoffels, Conjour.

 In 1850 werd het huis bewoond door Driessen x Stoffels (geboren 1 september 1806), toen nog op huisnummer 81. Tussen 1880 en 1921 waren Conjour x Driessen de bewoners en rond 1930-1969 Demandt x Conjour. Baerke Demandt was wethouder in de gemeente Obbicht en Papenhoven. Ook was er ooit een café met beugelbaan.

Rond 1981 komt de naam van Dam voor in de archieven en Henssen was de vorige bewoner, van 1982-2012.