Ecrevissestraat 45

De tekening is gemaakt in 1987 door dhr. Kleine uit Guttecoven.

1952: Mai Claessens, moeder van de huidige eigenaar.

Het huis aan de Ecrevissestraat nummer 45 wordt bewoond door Gido Crijns. Niet in het huis zoals te zien op bovenstaande afbeeldingen. Wanneer dàt huis precies gebouwd werd, is niet bekend.
De grootouders van Gido (Ber Claessens - uit Berg en Terblijt- en Berbke Bovendeert - uit Nattenhoven) zijn na hun trouwen op 6-11-1925 in het voorste gedeelte komen wonen. Achterin het huis woonde toen de heer Joep Lemmens, die naderhand een huis heeft gebouwd in de Beekstraat. Ber en Berbke hebben toen het achterste gedeelte van huis van Joep Lemmens erbij gekocht. Het huis had destijds een woonfunctie maar het is niet uitgesloten dat er vòòr 1926 dieren gehouden werden, dit gezien de aanwezigheid van een betonnen voerbak voor koeien in de schuur.

In 1960 zijn de middelste dochter, Mai Claessens, met echtgenoot Sjeng Crijns uit Born in het voorste gedeelte gaan wonen; hun kinderen Bea en Gido werden allebei in dit huis geboren.

Naast het huis stond de smidse van Martinus Hecker. In 1969 hebben Mai en Sjeng de voormalige smidse afgebroken en toen hun nieuwe huis gebouwd, het huis waar Gido nu woont. Het huidige huis staat op de plaats van de smidse en de garage op de plaats van het oude huis. Dat is afgebroken in 1988, na het overlijden van grootouders Ber en Berbke. Vervolgens hebben Mai en Sjeng op die plek de garage gebouwd.

Het hele perceel is dus al ruim 90 jaar familiebezit. Zonder te hoeven verhuizen hebben ze op een heel aantal huisnummers gewoond: het huis stond eerst aan de Dorpsstraat 61, toen werd het Ecrevissestraat 5 en daarna Ecrevissestraat 45.